אישור מערכות מרכזיות גזים

כאשר מתעורר הצורך במערכות גזים רפואיים, למטרות שונות, יש לבחור את החברה אשר מספקת אישור מערכות מרכזיות גזים. הנהלים והאישורים הקיימים הוטלו על ידי משרד הבריאות והם מחייבים אותנו בה.ח. צנרת כמרכיבי המערכת, ואתכם- כלקוחות. אישור המערכת מתקבל לאחר שהובטח כי כל בעלי המקצוע והמעורבים במערכות אלו פעלו ועבדו תוך היצמדות לנוהל הרשמי וההנחיות המוגדרות. יש לציין כי כל מרכיב במערכת חייב להיות מאושר ובנוי כך שיבטיח את רצף הזרמת הגז הרפואי, ללא תקלות, ביעילות ובבטיחות המירבית. לכן, קבלת אישור זה מבטיח את אמינות המערכת ובטיחותה הן למטפל והן למטופל. 

אילו מערכות מרכזיות לגזים נדרשות לאישור?

ככל שמדובר על גזים רפואיים למוסדות רפואיים כמו בתי חולים ומרפאות, ישנם תקנים ונהלים מחייבים. נהלים אלה למעשה מנסים להבטיח שלא יהיו דליפות מהמערכת, והגז יוכל לעבור באופן רציף ותקין לכל אורכה. הכוונה היא לגזים רפואיים דחוסים כמו חמצן, נייטרוס אוקסיד, אוויר רפואי להנשמה ולמכשור, דו תחמוצת הפחמן ועוד. כיוון שלגזים אלה ישנה חשיבות חיונית וקריטית לרפואת המטופל ולפעמים אף להצלתו, יש להקפיד כי מתקבל מאת החברה המבצעת אישור מערכות מרכזיות גזים. אישור זה מתייחס בעיקר למערכות אספקה מרכזיות או מערכות גיבוי המותקנות ומספקות את הגז הרפואי בצנרת קבועה. הנהלים והאישורים מתייחסים לכל שלבי הביצוע, החל משלב התכנון, עבור לשלבי ההתקנה והבדיקה ועד האחזקה. יש להקפיד לקבל את האישורים הרלבנטיים מכל ספקי המערכת. 

מה כולל אישור מערכות מרכזיות גזים?

מערכות מרכזיות גזים מורכבות מאד וכוללות חלקים ומרכיבים רבים. כל אחד מהמרכיבים חייב להיות מתוכנן, מיוצר ומותקן על פי הכללים והנהלים המחייבים. כך כל אחד ממרכיבים אלו יקבל את אישור התקן הרלבנטי לו, להבטחת איכות מקסימלית. האישורים שייתקבלו יהיו:

  • אישור מערכות לוחות שליטה למערכות גזים רפואיים
  • אישור מערכות שקעים למערכות גזים רפואיים
  • אישור מערכות ברזים לצנרת גזים רפואיים
  • אישור מערכות רגולטור זיהום

אישורים אלה, כמובן ייתווספו לאישור המערכת כולה, אשר מחד יכול להבטיח את תקינות המערכת ויעילותה ומאידך מבטיח למנוע סיכונים פוטנציאליים של המערכת. אנחנו- ה.ח. צנרת בעלי ניסיון רב שנים בהתקנת מערכות אלו ולכן יכולים להבטיח עבודה מוקפדת ומיומנת המלווה באישורים הנדרשים.