בדיקת תקינות מרכזיות גזים

מערכת גזים רפואיים הינה מערכת תומכת חיים כאשר מנגד לשימוש במערכת זו יש גורמי סיכון המחייבים הקפדה והחמרה בתהליך בדיקת תקינות מרכזיות גזים. אנו, בחברת חוסיין הנדאווי גז צחוק מקפידים בתהליך התחזוקה של מערכות אלו בארבעה מוקדים עיקריים:

=         בדיקת תקינות ברזים לצנרת גזים רפואיים

=         בדיקת תקינות שקעים למערכות גזים רפואיים

=         בדיקת תקינות לוחות שליטה למערכות גזים רפואיים

=         בדיקת תקינות לוחות ברזים לגזים רפואיים

המטרה שלנו היא לוודא כי:

א.      שמירת אמינות ותפקוד מערכות תומכות חיים המספקות גזים רפואיים 24/7.

ב.      בטיחות השימוש במערכות תומכות חיים נשמרת למשתמשים בהן.

בדיקת תקינות ברזים לצנרת גזים רפואיים מאפשרת אספקה תקינה ובטוחה של שלושה סוגי אוויר:

=         אוויר רפואי – אוויר העובר תהליך ניקוי להסרת מזהמים, נדחס למכלים ו/או מוזרם ישירות באמצעות מדחס אוויר רפואי לחדר הטיפול או חדר ניתוח.

=         אוויר רפואי להנשמה – לרוב זהו חמצן המיועד להנשמת חולים / מטופלים ו/או להפעלת מכונת הנשמה.

=         אוויר רפואי למכשור רפואי – מכשור רפואי כמו כלי ניתוח, מחולל ואקום וכד’ מופעלים באמצעות לחץ אוויר המוזרם לחדרי הניתוח והטיפולים.

לצורך שמירה על אמינות ותפקוד מערכות ההתראה ברמות השונות, אנו נבצע לדוגמה בדיקת תקינות לוחות שליטה למערכות גזים רפואיים כמו:

=         מערכת התראה מרכזית – מערכת מרכזית (כמו בבית חולים) המספקת אתראה במקרה של חריגה מערכי סף מוגדרים.

=         מערכת התראה מחלקתית – המערכת מספקת אתראה ברמה המחלקתית בתוך בית החולים במקרה של חריגה מערכי סף מוגדרים.

=         מערכת התראה מקומית – זוהי מערכת הצמודה לחדרי הטיפול ו/או חדרי הניתוח ומאפשרת שליטה ובקרה בצמוד לציוד הרפואי.

=         מערכת פינוי עודפי גזים – מערכת המפנה עודפי גזים מחוץ למבנה הרפואי (לדוגמה: פינוי גז הרדמה ופחמן דו חמצני).

הערה: כמובן שישנן מערכות רבות וזוהי רק דוגמה למערכות העיקריות שלהן אנו מספקים שירות בדיקות.

תקנים – יש לציין, מאחר ומדובר במערכות תומכות חיים, מדובר בציוד ומכשור מגוון אשר אנו פועלים על פי תקנים ישראלים ובינלאומיים. יש הבדל / שוני בדרישות במדינות שונות לדוגמה לגבי בדיקת תקינות שקעים למערכות גזים רפואיים, אנו נוקטים בגישה המחמירה יותר המספקת פתרון בטיחותי יותר.

גם בדיקת תקינות לוחות ברזים לגזים רפואיים ייעשה על פי הנחיות היצרן בהתאם לתקינה ולאישור הנהלים והתקנים הישראליים והבינלאומיים.