החלפת מרכזיות גזים

מערכת גזים רפואיים – זוהי מערכת כוללת לוחות שליטה, שקעים, ברזים, לוחות התרעה, מערכות ניטור ובקרה המבצעת בקרה על שרשרת הבטיחות וההפעלה של הגז מאחסנתו, דרך השימוש במוסד הרפואי ועד להגעתו לחולה.

מערכות גזים מרכזית – תכנון מערכת גזים מרכזית רפואית הינו תחום מורכב שצריך להיעשות על ידי אנשי מקצוע הבקיאים גם בהנחיות משרד הבריאות. דרישת משרד הבריאות הינה לכל סוגי הגזים בשימוש הרפואי. השירות שלנו ניתן החל מהתכנון, שלב האישורים ועד לשלב התחזוקה:

=         החלפת לוחות שליטה למערכות גזים רפואיים

=         החלפת שקעים למערכות גזים רפואיים

=         החלפת ברזים לצנרת גזים רפואיים

=         החלפת לוחות התרעה למערכות גזים

לוחות שליטה למערכות גזים רפואיים – הינם לוחות בקרה והתרעה (אזורי ומקומי). מערכות המספקות התראה אור / קולית בקווי האספקה לגבי לחצי הגזים הרפואיים, תפקוד וביצוע המערכות העיקריות ומערכות הגיבוי במחלקות ובמרכז הרפואי בכלל.

הערה: החלפת לוחות שליטה כוללת את הרכיבים: לוחות אלקטרוניים, נתיכים, נורות סימון, מפסקי לחץ / ואקום ושנאים.

שקעים למערכות גזים רפואיים – הינם שקעים ותקעים לגזים דחוסים, ואקום ושקעים לפינוי גז הרדמה מחוץ למבנה. על השקעים לעמוד בתקני משרד הבריאות: חומרים לשימוש רפואי, חומרים לשימוש בגזים רפואיים, התאמה לתקן הישראלי, ניקיון וכד’. לכל גז רפואי יהיה שקע / תקע ייחודי עד רמת השוני בלחץ לאותו הגז. ניתן דגש לשקעים לצורך פינוי גז הרדמה הרגישים יותר לקורוזיה.

הערה: החלפת שקעים כוללת את הרכיבים: מכסם, אטמים, קפיצים וברגים.

ברזים לצנרת גזים רפואיים – מאחר והלחץ במכילי הגזים הרפואיים גבוה מאוד, על הברזים לעמוד בלחצים גבוהים וכמובן עמידות בטמפרטורות משתנות בהתאם. ניתן דגש לעמידות מרכיבי הברזים בפני התלקחות. הברזים יותקנו בארונות, תאים או תלויים מהתקרה והקירות ויסומנו בצורה ברורה ובהתאם לגז העובר בהם.

הערה: החלפת ברזים כוללת את הרכיבים: שסתומים חד כיווניים ללחץ גבוה, שסתומי ביטחון, מד לחץ, ווסת לחץ, אטמים.

לוחות התרעה למערכות גזים – מערכת התרעה כפולה, המתריעה על כשלים במערכות השונות במרכז הרפואי ולכן ההמלצה להתקינה בחדר מאויש 24/7 ואת מערכת הגיבוי / חילופית בחדר התחזוקה.

הערה: החלפת לוחות התרעה למערכות גזים כוללת את הרכיבים: לוחות אלקטרוניים, נתיכים, נורות סימון, מפסקי לחץ / ואקום ושנאים.

הערת בטיחות : הטיפול במערכות גזים רפואיים יעשה אך ורק על ידי גורם מוסמך!